Էներգետիկա

Էներգետիկ անվտանգությունը քաղաքական, տնտեսական, իրավական, կազմակերպական, մե­թոդական և այլ բնույթի միջոցառումների համալիր է, որն ապահովում է պետության կարիքների բա­վարարման համար մատչելի գներով, որակյալ և հուսալի էներգամատակարարում ամենօրյա պայ­մաններում, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակներում և պատերազմի ժամանակ:

Մեր երկրում էներգետիկ անվտանգության խնդիրը լուծելու համար պետք է․

  • էներ­գակիրներից մեծ կախվածություն նվազեցում,
  • էներգաարդյունավետության մակարդակի բարձրացում,
  • էներ­գիայի սպառման բնական աճի ընթացքում բավարար արտադրող և փոխանցող համակարգի ստեղ­ծում,
  • էլեկտրամատակարարման բաշխիչ համակարգի վերազինում,
  • վերականգնվող էներգե­տի­կայի զանգվածային կիրառում,
  • վառելիքի շուկայի դիվերսիֆիկացում,
  • մատակարարվող գազի որա­կի ստուգման պարզ ու թափանցիկ համակարգի ստեղծում,
  • ոլորտի որակյալ մասնագետների ներգրա­վում և կրթություն։