Հայաստանի քաղաքացին պետք է քաղաքականության որոշողն ու թելադրողը լինի

Հայաստանի քաղաքացին չպետք է լինի քաղաքականության սպառողը։ Հայաստանի քաղաքացին պետք է քաղաքականության որոշողն ու թելադրողը լինի։

2
Ապագան ՔՈնն է